Usenet is een steeds populairder programma aan het worden, maar voor niet-gebruikers is het lastig om te beginnen aan Usenet. Vaak komt dit vanwege de lastige begrippen die gebruikt worden…

Continue Reading